Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Werkwijze

Voordat u met Adstrat in zee gaat, weet u waar u aan toe bent. Wij verkennen vooraf grondig met u de vraagstelling, bespreken hoe de organisatie ervoor staat, definiëren het eindresultaat, stellen samen met u de aanpak vast en bepalen de planning binnen uw strategische agenda.
 

Tevens kijken wij samen met u naar het beste team en doen een helder financieel voorstel. De adviseur die met u de aanpak afstemt voert bij ons ook altijd de opdracht uit: ‘what you see, is what you get’.
 

Waar nodig, maken wij in overleg met u gebruik van associates of schaduwadviseurs met specifieke expertise op bepaalde onderdelen van de vraagstelling.
 

Onze werkwijze kenmerkt zich als volgt:
 

Marktgericht
Wij benaderen uw strategische vraagstukken altijd vanuit de ontwikkelingen in uw sector en uw positie in de markt. Wij geloven in een duidelijke ‘outside-in’-benadering waar op lange termijn het succes van de organisatie afhangt van hoe goed u weet in te spelen op de specifieke ontwikkelingen in uw markt. Er bestaat geen standaardstrategie.

Ofwel, een zorgvuldige analyse van uw klanten, concurrenten en partners als startpunt van uw strategiebepaling. Zo voorkomt u dat uw strategie de plank misslaat en u mogelijk gestaag terrein begint te verliezen. Daarom maken we doorgaans gebruik van externe onderzoeken en uw marketing- en verkoopcijfers, en voeren we met discretie interviews met klanten, leveranciers of andere marktpartijen uit om het externe beeld volledig en scherp te krijgen.
 

No-nonsense
Volgens onze klanten zijn wij no-nonsense. We komen snel tot de kern van de zaak en komen met praktische, realistische en uitvoerbare oplossingen. Geen globale ideeën, abstracte modellen en zweverige plannen, maar concrete keuzen en plannen waar u als bestuurder, toezichthouder of investeerder direct mee aan de slag kan en waarmee u resultaat kunt boeken.

Onze no-nonsense aanpak komt voort uit onze gedeelde achtergrond met een combinatie van managers in het bedrijfsleven en strategie-adviseurs bij gerenommeerde adviesbureaus. Hierdoor hebben we geleerd om kansen en problemen gestructureerd aan te pakken en concreet door te vertalen naar de praktijk. Daarbij zijn we gezond eigengereid, zeggen we waar het op staat en schuwen we de discussie met u niet.
 

Fact-based
Ons advies is altijd feitelijk, concreet en cijfermatig onderbouwd. Wij geloven dat de juiste strategische keuzen zijn gebaseerd op feiten en uitwerking, niet op opinies en vergezichten. Daarom hechten wij vanaf het begin aan ‘data analytics’ en willen wij weten hoe het nu precies commercieel, operationeel of financieel zit. Wat is de marktgroei, hoe ontwikkelt zich het marktaandeel, hoe zijn de marges verdeeld, welke klanten en producten zijn winstgevend? Hoe groot is onze overheadformatie, wat is exact onze kostenstructuur? Dikwijls moet hiervoor allerlei markt-, bedrijfs- en benchmarkdata worden verzameld om zinvolle, gefundeerde analyses en projecties te maken. Hiervoor werkt Adstrat doorgaans nauw samen met uw mensen om de juiste informatie boven tafel te krijgen.
 

Teamwork
Wij zijn geen adviseurs waar u weken niets meer van hoort. Wij sluiten ons niet op om u daarna te overvallen met een eindrapport. We geloven in nauwe samenwerking. Samen met u en de mensen in uw organisatie werken we stap voor stap aan analyses, varianten en oplossingen om uw vraag als bestuurder, commissaris of investeerder te beantwoorden. Daardoor is de kwaliteit van het advies verzekerd en het draagvlak vanaf het begin in uw organisatie aanwezig.
 

Zo zijn wij gewend frequent in werksessies met u inzichten en scenario’s te bespreken en u tussentijds bij te praten over de voortgang en uitkomsten. Strategische keuzen kunt u niet uitbesteden. Waar mogelijk, voert u een aantal analyses zelf uit of ontwikkelt u naar gelang met onze steun zelf een deelplan.
 

Uw succes is ons succes!
 

Benieuwd wat Adstrat voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende, persoonlijke kennismaking.