Opdrachtgevers kenmerken de werkwijze van Adstrat vanuit de sectorkennis, betrokkenheid, no-nonsense en onderbouwing

Opdrachtgevers kenmerken de werkwijze van Adstrat vanuit de sectorkennis, betrokkenheid, no-nonsense en onderbouwing

Adstrat heeft een kenmerkende stijl. Opdrachtgevers noemen sectorkennis, betrokkenheid, no-nonsense en onderbouwing als de kracht van de werkwijze. Dat betekent een inhoudelijke, persoonlijke benadering zonder veel poespas met doordachte, concrete ideeën, keuzes en plannen. Dus geen algemene vergezichten, standaard denkrichtingen en plannen die niet aansluiten bij de praktijk. Dat maakt Adstrat een vertrouwde sparringpartner voor vele organisaties.

Adstrat benadert vraagstukken inhoudelijk vanuit de externe positie en ontwikkelingen in de sector. Inzichten uit de externe omgeving bepalen immers in grote mate de strategische keuzes, of het nu om de diensten-, technologie-, producten- of zorgsector gaat. Belangrijk in de werkwijze is een gedegen, onderzoekende  omgevingsanalyse vanuit onder meer klanten, concurrenten en partners om de kwaliteit van de informatie te borgen en mogelijk bias en blinde vlekken in de strategische keuzes te voorkomen.

Binnen opdrachten wordt nauw met opdrachtgevers samengewerkt. Adstrat zoekt verbinding en verdiept zich in de organisatie. Binnen de opdrachtgever is immers belangrijke deskundigheid aanwezig en bovenal is interne borging belangrijk. Samen met opdrachtgevers werkt Adstrat aan vraagstukken over heroriëntatie, groei, (digitale) transformatie en herstructurering. Bijvoorbeeld door gezamenlijk strategische scenario’s en opties te wegen, of samen de transformatie van de organisatie te realiseren.

Brede expertise en borging door nauwe samenwerking met opdrachtgevers

Opdrachtgevers karakteriseren de werkwijze van Adstrat als no-nonsense. Als ervaren management consultants komt Adstrat snel tot de kern van de zaak met gerichte, handzame oplossingen. Dat betekent geen abstracte modellen of een ‘high-level’-uitwerking, maar concrete strategische keuzes en plannen waar organisaties direct mee aan de slag kunnen. Adstrat zegt waar het op staat en schuwt discussies niet – ook als het in de praktijk schuurt.

Adstrat werkt adviezen zo objectief en feitelijk mogelijk uit. Strategische keuzes worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van onderbouwde analyses, alternatieven en consequenties. Op onderzoekende, praktische wijze dringt Adstrat samen met de opdrachtgever snel door tot wat in de kern de problemen en opties voor de opdrachtgever zijn en hoe deze in de praktijk concreet zullen uitpakken, waarbij analyses integraal vanuit een strategische, organisatorische en financiële invalshoek worden benaderd.

Adstrat komt snel tot de kern van de zaak en werkt gerichte oplossingen uit