Opdrachtgevers vragen Adstrat vanwege de deskundigheid in strategie, organisatiestructuur, samenwerking en programmamanagement

Opdrachtgevers vragen Adstrat vanwege de deskundigheid in strategie, organisatiestructuur, samenwerking en programmamanagement

Als management consultants heeft Adstrat een brede expertise in vraagstukken over strategie, organisatiestructuur, samenwerking en programma’s. Zoals bij strategische vragen over het portfolio en de koers, positionering met een mogelijke fusie, overname of participatie, of gericht op de structuur over de organisatievorm, agile-werkwijze, governance en topstructuur. Of vanuit een samenwerking als joint-ventures of het programma hoe de groei, transformatie of herstructurering daadwerkelijk in de praktijk te realiseren.

Sectoren veranderen continu. Steeds opnieuw staat een organisatie voor strategische beslissingen zoals in visie, portfolio, positionering, kerncompetenties en financiering. Adstrat ondersteunt opdrachtgevers bij strategievorming en het bepalen en evalueren van de scope en richting van de organisatie. Adstrat brengt de omgeving in beeld, maakt strategische keuzes inzichtelijk en werkt deze samen uit in een gedegen strategisch, financieel onderbouwd plan om de strategie concreet in de organisatie te realiseren.

Vraagstukken over structuur staan bij menige organisatie hoog op de agenda. Adstrat ondersteunt als management consultants organisaties bij keuzes in de organisatievorm, governancestructuur en topstructuur en een agile-organisatie inclusief het bestuurs- en managementmodel: Hoe organiseren wij onze activiteiten? Hoe realiseren wij de nieuwe organisatie? Voor de structuur spelen zowel externe als externe factoren waaronder de sector, de identiteit, de strategie en het businessmodel van de organisatie.

Ondersteuning bij keuzes in de organisatievorm, governance- en topstructuur en een agile-werkwijze

Naast ‘make-or-buy’-vragen werken organisaties steeds meer samen in ecosystemen. Bijvoorbeeld voor (digitale) innovatie, co-creatie, aanbestedingen en productie. Opdrachtgevers vragen Adstrat voor het ontwikkelen van netwerken zoals strategische allianties, deelnames, coöperaties en joint-ventures. Adstrat brengt partijen bij elkaar, gaat de dialoog aan, verkent de gezamenlijke ambitie, evalueert de organisatievorm en geeft een gezamenlijk, financieel onderbouwd strategisch plan vorm.

Een strategie valt of staat met de executie. Adstrat zet veranderingen in gang door het ‘hands-on’, of juist vanuit een overkoepelende regierol, begeleiden van strategische programma’s. Bijvoorbeeld de integratie van een overname of een ontvlechting van een bedrijfsonderdeel. Of de (digitale) transformatie van een organisatie vanuit de fundamentele vernieuwing van het businessmodel. Of binnen de organisatie het ontwikkelen van platformen en ‘shared services’ of een multidisciplinaire agile-organisatie.

Adstrat zet veranderingen in gang