Met verstand van zaken ondersteunt Adstrat opdrachtgevers bij heroriëntatie, groei, (digitale) transformatie en herstructurering

Met verstand van zaken ondersteunt Adstrat opdrachtgevers bij heroriëntatie, groei, (digitale) transformatie en herstructurering

Organisaties bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen. Elke fase heeft een andere dynamiek en een specifieke aanpak. Terugkerende klantvragen gaan over de heroriëntatie, groei, (digitale) transformatie en herstructurering van organisaties in zowel het bedrijfsleven als zonder winstoogmerk. Adstrat helpt opdrachtgevers om deze fasen effectief te doorlopen, tot doordachte en concrete strategische keuzes te komen en in de praktijk de strategische veranderingen vorm te geven en in gang te zetten.

Organisaties bevinden zich geregeld op een kruispunt: Welke kant gaan wij op? Bijvoorbeeld door sectorontwikkelingen of achterblijvende resultaten. Een strategische heroriëntatie betekent het evalueren van de strategie vanuit de strategische scenario’s, visie en opties met zowel een operationele als financiële onderbouwing. Als ervaren management consultants ondersteunt Adstrat klantvragen over een strategische heroriëntatie door op een tegelijkertijd analytische en reflectieve wijze de strategie te herijken.

Voor veel organisaties is groei belangrijk. Groei behelst het gericht innoveren en uitbreiden van de kernactiviteiten in markten, producten en regio’s. Groei is van belang voor alle stakeholders. Aan de basis staat autonome groei door een focus op R&D en marketing, samenwerking veelal aangevuld met strategische overnames. Adstrat helpt bij het wegen van opties en keuzes, het opschalen van de organisatie, het uitwerken van het financiële kader, het waarderen van de onderneming en het begeleiden van overnames.

Adstrat helpt bij het wegen en uitwerken van strategische keuzes

Veel organisaties zien als uitdaging een (digitale) transformatie met het veranderen van het businessmodel. Transformeren komt in veel gevallen neer op het fundamenteel vernieuwen van processen, systemen, werkwijze en cultuur door een herinrichting vanuit de klantwaarde en een multidisciplinaire, flexibele agile-werkwijze. Adstrat helpt opdrachtgevers met de strategische keuzes en aanpak en begeleidt in de praktijk de (digitale) transformatie met de stapsgewijze overgang naar de nieuwe agile-organisatie.

Herstructureren is het gericht wijzigen van het portfolio van markten, producten en regio’s tot het omgaan met een ‘5-voor-12’-situatie. Bijvoorbeeld door het afstoten van activiteiten en het reorganiseren of herfinancieren van verlieslatende onderdelen. Of het nu een strategische of financiële herstructurering omvat, in veel gevallen verkeert de organisatie in een crisis en is de druk intern groot. Adstrat begeleidt een gerichte, concrete strategische en financiële analyse en werkt onderbouwde keuzes en maatregelen uit.

Bij herstructureringen komt Adstrat snel in actie en begeleidt een gerichte analyse en onderbouwd plan