Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Industrie en infrastructuur

De Nederlandse infrastructuur is één van de beste in de wereld. Voor onze concurrentiepositie en economie is een goede infrastructuur van wezenlijk belang. Strategische keuzes in deze sector worden gedreven door marktontwikkelingen, risicobeheersing en financiering. Dikwijls op wereldschaal. Daar is een gedegen langetermijnvisie voor nodig die ongekend is voor vele andere sectoren.
 

Ontwikkelingen als Internet of Things, 5G, duurzame mobiliteit, robotisering of liquid gas biedt interessante kansen voor omzetgroei en kostenbeheersing, maar moet goed worden doorgerekend in deze kapitaalintensieve sector, die vraagt om een langetermijnvisie.
 

Adstrat biedt strategische ondersteuning voor bedrijven in de maakindustrie, foodindustrie, logistieke sector en maritieme sector zoals productiebedrijven, toeleveranciers en terminaloperators. Samen met u ontwikkelen wij de strategie en leveren wij een solide onderbouwing voor de marktbenadering, allianties, investeringen en financiering. Dat doen wij bijvoorbeeld met strategische scans en trajecten voor koersbepaling en bedrijfsoptimalisatie.
 

Benieuwd hoe Adstrat u kan helpen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende, persoonlijke kennismaking.