Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Cases

  Dienstverlening en handel Technologie en internet Industrie en infrastructuur Gezondheidszorg en farmacie
Second opinion Handelsbedrijf Tech-startup Productiebedrijf GGZ-organisatie
Koersbepaling Installatiebedrijf Softwarebedrijf Telecomprovider Koepelorganisatie
Resultaatverbetering Adviesbureau Techpionier Terminaloperator Thuiszorginstelling
Executie Exporteur Online publisher Netwerkbedrijf Farmaproducent

Dienstverlening en handel

Strategische evaluatie – Handelsbedrijf

Sector: Commodities
Opdracht: Evalueer de strategische en financiële positie van een Nederlands handelsbedrijf in soft commodities vanuit het integrale markt- en ondernemingsperspectief
Aanpak: Adstrat verrichtte deskresearch, sprak met een reeks van betrokkenen, hield verschillende workshops en voerde een financiële analyse uit, inclusief een meerjarenraming en overheadanalyse
Resultaat: Een gefundeerde, gedragen analyse en waardering van het familiebedrijf onder de aandeelhouders, commissarissen en directie met een concreet verbeterplan per bedrijfsonderdeel

Ondernemingsstrategie – Installatiebedrijf

Sector: Technische dienstverlening
Opdracht: Bepaal de strategische richting van een nieuwe joint venture en werk deze uit in een gezamenlijk businessplan om effectief in te spelen op de marktontwikkelingen
Aanpak: Adstrat zette de financiële resultaten op een rij, voerde deskresearch en een benchmark uit, hield interviews met klanten en managementteamleden en begeleidde strategieworkshops
Resultaat: Een onderbouwde, concrete strategische meerjarenaanpak uitgewerkt naar de hoofdlijnen van een commercieel, operationeel en financieel bedrijfsplan

Bedrijfsoptimalisatie – Adviesbureau

Sector: Zakelijke dienstverlening
Opdracht: Identificeer de belangrijkste hefbomen voor een (bestendige) resultaatverbetering in de bedrijfsvoering en overhead en maak deze concreet in een verbeterplan
Aanpak: In een quick scan lichtte Adstrat het bedrijf commercieel, operationeel en financieel door en werd in nauwe samenwerking met de partners een verbeteraanpak opgesteld
Resultaat: Een aanpak die de partners van het kantoor een duidelijk handvat biedt om met diverse operationele maatregelen het resultaat structureel te verbeteren

Transformatie – Exporteur

Sector: Sierteelt
Opdracht: Werk vanuit de bedrijfsstrategie en ICT-functie het meest optimale, toekomstige organisatiemodel uit om de digitale transformatie (internationaal) te versnellen en ondersteun de initiatiefase
Aanpak: Adstrat bracht de situatie cijfermatig in beeld, hield een reeks interviews en begeleidde een aantal workshops om tot een concrete aanpak en implementatie te komen
Resultaat: Een duidelijk en gedragen strategie en plan voor de transformatie in lijn met de visie van de onderneming op de positionering en inrichting van de onderneming

Technologie en internet

Strategic due diligence – Tech-start up

Sector: Internet
Opdracht: Beoordeel voor een mogelijke overname voor de geïnteresseerde partij de commerciële en financiële positie om inzicht te krijgen in bedrijfs- en waardeontwikkeling
Aanpak: Adstrat sprak met de sleutelspelers, zette de klantencontracten op een rij, nam de financiële cijfers door en evalueerde met het management en de investeerders de uitkomsten
Resultaat: Een integrale, gedeelde analyse van de positie en het toekomstbeeld van de Nederlandse start up met de kansen, issues en waardebepaling voor de mogelijke koper

Strategisch plan – Softwarebedrijf

Sector: Softwareontwikkeling
Opdracht: Stel een businessplan op met softwareproducten als ‘technology enabler’ voor verschillende marktsegmenten om succesvol in te spelen op de markt en concurrentie
Aanpak: Adstrat maakte de markt inzichtelijk, besprak met het managementteam kansrijke, schaalbare producten en modellen, werkte de strategie uit en maakte deze concreet
Resultaat: Een door management en aandeelhouders omarmd, kansrijk strategisch plan voor productontwikkeling met een aangepast organisatiemodel

Resultaatverbetering – Techpionier

Sector: Technische dienstverlening
Opdracht: Maak voor een turnaround de verbetergebieden in Marketing, Sales, HRM en ICT inzichtelijk en ondersteun het management bij de uitvoering van de maatregelen
Aanpak: p basis van een bedrijfsmatige evaluatie en benchmark werkte Adstrat een concreet verbeterplan uit met specifieke aandacht voor de HRM- en ICT-functie
Resultaat: Een gerichte aanpak die de ondernemer en investeerder een duidelijk handvat biedt om met diverse operationele maatregelen de resultaatontwikkeling structureel te verbeteren

Organisatieverbetering – Online publisher

Sector: Publishing
Opdracht: Ondersteun het managementteam bij de stroomlijning van de onderneming, de uitbreiding van nieuwe activiteiten en de voorbereiding van een eventuele verkoop
Aanpak: Adstrat werkte met het managementteam en de aandeelhouders op basis van de strategie een concreet operationeel plan uit en ondersteunde het bedrijf bij de executie ervan
Resultaat: Een praktisch, consistent plan van aanpak voor de executie en een effectieve ondersteuning bij de voorspoedige realisatie van de ‘digital strategy’ van de start up

Industrie en infrastuctuur

Bedrijfsoptimalisatie – Productiebedrijf

Sector: Food
Opdracht: Herontwerp de klantprocessen en organisatiestructuur, evalueer het productportfolio en werk een businesscase financieel uit om de winstgevendheid structureel te verbeteren
Aanpak: Op basis van een grondige kwalitatieve en kwantitatieve analyse zijn multidisciplinaire werkstromen ingericht en werd het management begeleid om de verandering te realiseren
Resultaat: Een goedgekeurd plan met de aanpak, de implementatie van de nieuwe processen en organisatiestructuur en de realisatie van 75 procent van de financiële doelen

Digital change – Telecomprovider

Sector: Telecommunicatie
Opdracht: Werk vanuit het klantenperspectief samen met het management een heldere strategie uit voor een succesvolle ‘digital transformation’ van een divisie van een beursonderneming
Aanpak: Adstrat begeleidde intern strategieworkshops, hield interviews met de verschillende betrokkenen in het bedrijf en formuleerde de strategie en het plan van aanpak
Resultaat: Een breed gedragen digitale strategie met de keuzen voor de technologie en structuur als kader voor de uitwerking van de marketing- en ICT-strategie

Resultaatverbetering – Terminaloperator

Sector: Maritieme sector
Opdracht: Licht samen met het managementteam het familiebedrijf strategisch en financieel door om de resultaten op korte termijn structureel te verbeteren
Aanpak: Adstrat begeleidde het managementteam bij de strategische en financiële analyse en de uitwerking van de turnaround in de bedrijfsonderdelen en staforganisatie
Resultaat: Een onderbouwde, heldere analyse met de voornaamste pijnpunten en vertrouwen bij de commissarissen over de juiste bedrijfsstrategie naar de toekomst

Samenwerking – Netwerkbedrijf

Sector: Telecommunicatie
Opdracht: Ondersteun het managementteam bij de vorming en operationalisering van een strategische samenwerking op het gebied van vooral marketing, sourcing en ICT
Aanpak: Adstrat hielp de onderneming bij het concretiseren van de samenwerking, het opstellen van een business case en het benchmarken van de performance
Resultaat: Een snelle, gerichte start van een intensieve, succesvolle samenwerking tussen beide partijen op basis van een heldere planning, governance en monitoring

Gezondheidszorg en farmacie

Strategische due diligence – GGZ-organisatie

Sector: Geestelijke gezondheidszorg
Opdracht: Evalueer de positie van een zorgverlener voor mensen met psychische problematiek om de aantrekkelijkheid van een mogelijke fusie of overname te bepalen
Aanpak: Adstrat voerde in vier weken een second opinion uit op basis van beschikbare en openbare documenten, sprak met de betrokkenen en begeleidde diverse sessies
Resultaat: Een gefundeerd, gezamenlijk beeld van de positie van de organisatie inclusief inzicht in de cliëntenbasis, organisatie, ICT-omgeving en huisvesting

Koerswijziging – Koepelorganisatie

Sector: Farmacie
Opdracht: Begeleid de ontwikkeling van een nieuwe strategische koers en de daarvoor benodigde strategische allianties en coördinatie van de programma’s en initiatieven
Aanpak: Adstrat begeleidde het strategieproces, werkte verschillende scenario’s uit (kwalitatief en kwantitatief) en ondersteunde de opdrachtgever bij de vorming van de strategische allianties
Resultaat: Een baanbrekend strategisch initiatief dat breed gedragen wordt door de verschillende partijen in de farmaceutische sector en een succesvolle samenwerking met strategische partners

Resultaatverbetering – Thuiszorgaanbieder

Sector: Verpleging en verzorging
Opdracht: Identificeer de voornaamste verbetergebieden in de overheadorganisatie om de resultaten structureel te verbeteren en de organisatie daarmee toekomstbestendig te maken
Aanpak: Adstrat evalueerde de marketing-, HRM-, ICT-activiteiten, voerde een financiële analyse uit, hield gesprekken met de betrokkenen en begeleidde verschillende strategieworkshops
Resultaat: Een duidelijk, kwantitatief gemaakt verbeterplan gericht op de belangrijkste resultaatdoelstellingen per organisatie-onderdeel in speerpunten, capaciteit, kosten en planning

Ketensamenwerking – Farmaproducent

Sector: Farmacie
Opdracht: Ondersteun de opdrachtgever bij de vorming van een verdere, intensieve ketensamenwerking met de groothandel- en apotheekfunctie vanuit het patiëntenperspectief
Aanpak: Adstrat werkte zowel de ketenpropositie als het samenwerkingsmodel uit, stelde de business case op en trok samen met de klant op naar potentiële samenwerkingspartners
Resultaat: Een effectieve, solide aanpak voor een nauwere, succesvolle ketensamenwerking en de aanzet voor concrete afspraken met belangstellende partijen