Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Nieuws

GGZ-organisaties verbeteren gestaag hun financiële positie


In 2021 namen de opbrengsten van de top-10 GGZ-organisaties toe naar 3,2 mrd euro, blijkt uit een benchmark van Adstrat. Hoewel de instellingen hun financiële gezondheid versterkten, blijven aandachtspunten het kapitaalbeslag, de schuldpositie en de investeringen. Ook vraagt de liquiditeitspositie nadere optimalisatie.

 
De grotere GGZ-organisaties groeiden vorig jaar verder, ofschoon minder hard dan in 2020. De opbrengsten van de instellingen stegen in 2021 met gemiddeld 3,6 procent. De groei verschilde aanmerkelijk binnen de top-10. GGz Centraal groeide met 12 procent, Altrecht met 9 procent. Na de forse groei een jaar eerder kromp Lentis met 1 procent. De opbrengsten stegen sneller dan de kosten. Zowel de personele als overige kosten namen ten opzichte van de omzet af. Ook in de kostenstructuur bestaan grote verschillen. De uitersten zijn Arkin met een personeelskostenquote van 80% van de opbrengsten tegenover GGNet met 74 procent. Na de terugval van vorig jaar namen per saldo de EBITDA en het bedrijfsresultaat van de geïntegreerde GGZ-organisaties toe naar 7 en 3,2 procent in 2021. Daarmee realiseerde de top-10 een gezond resultaat.
 
Adstrat deed de financiële benchmark voor de zesde keer. Het doel van de vergelijking is om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële gezondheid van de grotere GGZ-instellingen. De benchmark bestaat uit de instellingen Parnassia, Altrecht, Arkin, Lentis, Altrecht, Pro Persona, GGz Centraal, Dimence, GGzE, Rivierduinen en GGNet.
 
Hoewel uitkomsten tussen instellingen verschillen, maakt de benchmark maakt duidelijk dat de financiële positie gemiddeld genomen verder is verbeterd door een toename van de opbrengsten en een kostenbeheersing. Het kapitaalbeslag en de schuldpositie van de top-10 ontwikkelen zich over de jaren positief, ofschoon beide onverminderd aandacht blijven vragen. De instellingen hebben samen nog een schuld van 819 mln euro. Het investeringsniveau van de top-10 organisaties blijft een aandachtspunt, waarbij de instellingen getalsmatig (structureel) onderinvesteren. De GGZ-organisaties kunnen hun financiële gezondheid verder verbeteren door hun liquiditeitspositie te optimaliseren. Samen hebben de top-10 organisaties een banksaldo van 520 mln euro.
 
Volgens Gérard Brockhoff, partner bij Adstrat, geeft de benchmark aan dat de grotere GGZ-instellingen financieel steeds gezonder worden. De financiële trend is positief, hoewel voor dit jaar de effecten van Corona en het nieuwe ZPM-bekostigingsmodel nog niet goed duidelijk zijn. “De meeste instellingen hebben de afgelopen jaren in hun strategie gestuurd op een gezonde, stabiele exploitatie, ofschoon het aantrekken en behouden van professionals een uitdaging blijft”, aldus Brockhoff. “Het kapitaalbeslag en de schuldpositie blijven bij verschillende instellingen te hoog, terwijl het investeringsniveau juist laag is en de liquiditeitspositie verder kan worden geoptimaliseerd. Veel instellingen richten zich op de omzet en kosten waardoor zij de investeringen en financiering soms uit het oog lijken te verliezen.” Daarmee blijven voor de komende tijd naast een strategisch personeelsbeleid een huisvestingsplan en meerjarenbegroting essentieel voor GGZ-organisaties.
 

Download het pdf bestand met de GGZ-benchmark 2021