Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Nieuws

Buiten de kaders

Good governance is in de zorgsector nog niet vanzelfsprekend. De vraag is hoe bestuurders en toezichthouders er voor kunnen zorgen dat, binnen het huidige stelsel, zorgorganisaties buiten hun eigen kaders kunnen treden om te handelen vanuit een bredere, pragmatische benadering van governance. De zoektocht naar de rol van partijen in de governance van semipublieke organisaties is zo oud als het ontstaan van die instellingen: hoe verhouden stakeholders zich tot de besturing van zorgorganisaties? Het gaat niet specifiek over onbehoorlijk bestuur bij evident falende instellingen, maar veeleer over good governance van instellingen in het algemeen, ook als deze niet failliet (dreigen te) gaan.
 

Goed bestuur vraagt een grotere betrokkenheid van de strategische stakeholdersgroepen – cliënten, zorgverleners, zorgpartners en zorgfinanciers. Gérard Brockhoff en Jim Emanuels bespreken in ‘Goed Bestuur & Toezicht’ hoe de zorgsector beter met strategische stakeholders kan samenwerken. Zij pleiten voor het vormgeven van netwerkgovernance, het vergroten van de diversiteit in bestuur en toezicht, het initiëren van een verbindende dialoog en het stimuleren van een onderzoekende, lerende grondhouding. De kern van de verandering die zij voorstaan, houdt voor veel bestuurders en toezichthouders een paradigmaverschuiving in van het ‘managen’ van strategische stakeholders naar een samenspel met hen.
 
 

Download het artikel van Goed Bestuur & Toezicht
 
Ga naar het profiel van Gérard Brockhoff