Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Nieuws

Benchmark thuiszorg

Adstrat heeft wederom de financiële resultaten van de top-10 thuiszorgorganisaties gebenchmarkt om een beter inzicht te krijgen van het businessmodel en de financiële positie van de grotere zorgorganisaties als Buurtzorg, Florence en Kwadrantgroep. Deze groep telt circa 35.000 voltijdsbanen. De benchmark is uitgevoerd door Gérard Brockhoff, partner bij Adstrat en een rapportage als werkdocument is online beschikbaar. De thuiszorgsector bevindt zich al jaren in een turbulente omgeving met veranderingen in onder meer financiering en vergoedingen die impact hebben op de financiële performance. De grotere instellingen zijn vergeleken op basis van een range van kengetallen over 2015 ten aanzien van onder meer de rentabiliteit, schuldpositie en liquiditeit. De vergelijking verschilt van de Actiz- en BDO-benchmark door de focus op een bedrijfseconomische vergelijking van de top-10 thuiszorgorganisaties. De Adstrat-benchmark geeft een goed beeld van de performance van de gemiddelde grotere zorgorganisatie, maar ook hoe de kengetallen eruit zien van de high-performers. Zo realiseerde de best-practice een bedrijfsresultaat van 3,6 procent met een schuldvrije positie.

 

De uitkomsten maken duidelijk dat de verschillen in de financiële positie groot zijn. Drie van de tien grotere thuiszorgorganisaties schreven rode cijfers en liefst de helft van de groep maakte verlies als onttrekkingen aan voorzieningen worden genormaliseerd. De Adstrat-benchmark geeft aan dat de financiële situatie onder grotere zorgorganisaties niet florissant is. Volgens de benchmark bevonden liefst vier à vijf van de top-10 organisaties zich financieel in 2015 in een zorgwekkende situatie. Het is niet de verwachting dat de financiële performance in 2016 aanmerkelijk is verbeterd en het beeld is veranderd. Daarbij variëren de instellingen sterk in hun dienstenmix met complexere, intramurale zorg en lopen de kostenstructuur en schuldpositie aanmerkelijk uiteen. De variatie illustreert wederom dat dikwijls gebruikte benchmarkgemiddelden voor ‘de zorgsector’ kritisch dienen te worden bekeken en op organisatieniveau rekening moet worden gehouden met het businessmodel met het diensten- en vastgoedportfolio.

 

Download de resultaten van de benchmark
Bekijk profiel van Gérard Brockhoff