Logo
 
Strategieconsultants
Home    |    Voorwaarden    |    Contact

Nieuws

Benchmark GGZ

De GGZ-sector heeft haar financiële positie in 2016 licht versterkt. Van de grootste acht instellingen rapporteerden zeven een positief resultaat, blijkt uit een benchmark van Adstrat Consulting. Alleen Rivierduinen boekte een verlies. De Leidse zorgorganisatie verkeert al enige tijd in financiële problemen. De benchmark omvatte niet alle top-10 instellingen, omdat nog niet alle jaarcijfers zijn gepubliceerd. De grootste acht aanbieders behaalden vorig jaar met ruim 21.000 voltijdse medewerkers een omzet van 1,9 mrd euro.
 

Met een netto resultaat van 7,2 procent boekte Antes uit Rotterdam het beste resultaat op een omzet van 182 mln euro. Het resultaat verbeterde sterk door zowel een omzetverhoging als kostenverlaging. Gemiddeld rapporteerden de acht GGZ-organisaties vorig jaar een netto resultaat van 0,5 procent. Gecorrigeerd voor toevoegingen aan de voorzieningen bedroeg het netto resultaat in werkelijkheid gemiddeld 1,1 procent. Zonder de mutaties in de voorzieningen schreef zowel Rivierduinen als GGNet de rode cijfers.
 

De personeelskostenquote van de GGZ-instellingen was tamelijk vergelijkbaar en bedroeg gemiddeld 76 procent. Alleen Antes had aanmerkelijk lagere personeelskosten. De personeelskosten bedroegen gemiddeld 66.000 euro per voltijdse medewerker met de hoogste personeelskosten voor Rivierduinen, Parnassia en Pro Persona. De overige kosten bedroegen gemiddeld 18 procent van de omzet waarbij GGz Centraal en Dimence relatief de laagste overige kosten hadden, blijkt uit de Adstrat-benchmark.
 

“De financiële huishouding van de grote GGZ-instellingen was vorig jaar redelijk op orde hoewel onderling de verschillen groot zijn”, zegt Gérard Brockhoff die de benchmark uitvoerde en partner is bij Adstrat. “Verdere bezuinigingen in de sector zoals tariefkortingen en beddenreducties kunnen de positie in de komende jaren onder druk zetten want de benchmark maakt duidelijk dat de resultaten broos zijn.”
 

Riverduinen, Dimence en GGz Centraal hadden het meeste vastgoed met een boekwaarde van totaal 423 mln euro. GGNet en Antes hadden de minste eigen gebouwen. Gezamenlijk beliep vorig jaar de netto schuld van de instellingen aan banken 462 mln euro. De schuld drukte relatief het zwaarst bij Rivierduinen, Dimence en GGz Centraal. De schulddruk was verhoudingsgewijs het minst bij Parnassia, GGNet en Pro Persona. GGNet en Antes hadden van de instellingen op korte termijn de sterkte liquiditeitspositie.
 

 
Lees het bericht op Skipr
 
Ga naar het profiel van Gérard Brockhoff